Udostępnij

 


Świdnicka Liga Żaków

Liga piłki nożnej szkół podstawowych dla dzieci klas I-III

pod patronatem

Prezydenta Miasta Świdnica Wojciecha Murdzka

 

REGULAMIN ZAWODÓW

 1. CEL ZAWODÓW

Celem zawodów jest popularyzacja piłki nożnej wśród najmłodszych adeptów tej dyscypliny sportu w Świdnicy. Rozgrywki ligowe wyłonią najlepszą drużynę reprezentującą szkoły podstawowe, w kategorii klas młodszych I-III.

 1. ORGANIZATORZY

 1. Pan Wojciech Murdzek Prezydent Miasta Świdnicy – patronat nad zawodami.

 2. Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica – odpowiedzialny za koordynację, prowadzenie
  i podsumowanie zawodów.

 3. Urząd Miejski w Świdnicy – współpraca w organizacji zawodów.

 4. Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji - współpraca w organizacji zawodów.

 5. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy – udostępnia boisko sportowe do rozgrywek ligowych.

 6. Dacco Świdnica – sponsor i partner techniczny.

Do kompetencji organizatora należy:

a) podejmowanie decyzji dotyczących respektowania regulaminu i systemu rozgrywek,

b) weryfikacja zawodników, meczów, kar i rozgrywek,

c) rozpatrywanie odwołań.

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

 1. Rozgrywki ligowe prowadzone będą w wybrany dzień tygodnia, zgodnie z ustalonym przez organizatora terminarzem.

 2. Terminarz ligowy zostanie ustalony przez organizatora niezwłocznie po zamknięciu zgłoszeń do rozgrywek i będzie zależny od liczby zgłoszonych drużyn.

 3. Termin zgłoszeń drużyn do rozgrywek ligowych mija 15 kwietnia 2012 r.

 4. Rozgrywki ligowe zaplanowano na miesiące kwiecień – czerwiec br.

 5. Rozgrywki ligowe będą odbywały się na boisku piłkarskim „Orlik” znajdującym się przy Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy, ul. Marcinkowskiego 4-6.

 1. SKŁAD DRUŻYN

 1. Drużyna składa się z zawodników będących uczniami klas I-III danej szkoły podstawowej. Najstarszymi zawodnikami mogą być uczniowie urodzeni 1.01.2002 roku.

 2. Drużyna na mecz składa się maksymalnie z 12 zawodników. Do każdego meczu musi być zgłoszony także opiekun drużyny – trener, ewentualnie kierownik drużyny. Zawodników
  i opiekuna drużyny zgłasza się na „Liście zawodników”, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.

 3. Listę zawodników” można wysłać dzień przed terminem meczu drogą elektroniczną do koordynatora zawodów na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub złożyć bezpośrednio przed zawodami.

 4. Na boisku w drużynie występuje 7 zawodników (bramkarz + 6 zawodników z pola). Ilość zmian jest dowolna i odbywa się systemem „hokejowym”.

 5. W trakcie ligi zawodnicy mogą być poddawani weryfikacji, która będzie odbywała się na zasadzie obowiązkowego przedstawienia legitymacji szkolnej lub innego dokumentu umożliwiającego identyfikację. Może to nastąpić przed, w trakcie lub bezpośrednio po każdym meczu. Do weryfikacji zawodników upoważniony jest sędzia zawodów oraz przedstawiciel organizatora. W przypadku braku lub odmowy okazania dowodu tożsamości - zespół zostaje ukarany walkowerem (przegraną 0:3).

 1. SYSTEM ROZGRYWEK

 1. Rozgrywki ligowe będą przeprowadzone systemem „każdy z każdym” mecz i rewanż.

 2. Obowiązująca punktacja meczowa:

 • za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty,

 • za remis drużyna otrzymuje 1 punkt,

 • za porażkę drużyna otrzymuje 0 punktów.

 1. O miejscu w tabeli decydują kolejno:

 • ilość zdobytych punktów,

 • korzystniejszy bilans w spotkaniach pomiędzy zainteresowanymi zespołami,

 • lepszy bilans bramkowy (stosunek zdobytych do straconych bramek),

 • dodatkowy mecz pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

 1. W przypadku trzech lub więcej zainteresowanych drużyn utworzona zostanie tzw. „mała tabela”, na zasadach podanych powyżej.

 1. PRZEPISY GRY

W rozgrywkach Świdnickiej Ligi Żaków – lidze piłki nożnej szkół podstawowych dla dzieci klas I-III, organizator przyjmuje przepisy gry zatwierdzone przez Polski Związek Piłki Nożnej z zastrzeżeniem:

 • czas gry wynosi 2 x 10 minut,

 • mecze odbywają się na boisku „Orlik” (62 m x 30 m),

 • bramki o wymiarach 5 m x 2 m,

 • nie stosuje się przepisu o „spalonym”,

 • rzut z autu wybijany jest nogą.

 1. NAGRODY

Nagrodami będą puchary i dyplomy dla szkół oraz medale dla wszystkich zawodników biorących udział w rozgrywkach. Ponadto przewidziane są także inne nagrody rzeczowe.

 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe powstałe podczas trwania zawodów. Wszystkie drużyny lub wszyscy zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, na którym rozgrywane są zawody (kradzieże, zniszczenia, konflikty itp.).

 3. Podczas trwania zawodów za porządek, dyscyplinę i zachowanie całej drużyny na obiekcie sportowym odpowiada opiekun drużyny - osoba wskazana przez dyrekcję szkoły w „Formularzu zgłoszenia drużyny”, a w przypadku braku tej osoby opiekun drużyny wpisany w danym dniu na „Listę zawodników”.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwo w zawodach jest dobrowolne i z poszanowaniem niniejszego regulaminu,
  z którym każdy zawodnik i opiekun drużyny jest zobowiązany się zapoznać i przestrzegać jego zapisów podczas zawodów.

 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania rozgrywek oraz po ich zakończeniu, rozpatruje organizator.

 3. Ostateczny głos we wszelkich sprawach spornych należy do organizatora, po zasięgnięciu opinii sędziego zawodów oraz zainteresowanych stron.