Nadzwyczajne Zebranie Członków - UKS Gryf Świdnica Drukuj Email
Nowiny, wydarzenia, relacje - Aktualności pozostałe
poniedziałek, 20 października 2014 08:25
Udostępnij

W rozwinięciu Uchwała Zarządu UKS Gryf Świdnica

 

Uchwała numer 1/10/2014

Zarządu UKS „GRYF” Świdnica

z dnia 06.10.2014 roku

 

„ Działając na podstawie par. 25 ust.1 Statutu UKS GRYF Świdnica Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Członków na dzień 03.11.2014r. na godzinę 17:00. Zebranie odbędzie się w siedzibie klubu w Świdnicy przy ul. Rzeźniczej 7.

Proponowany Porządek Obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.

 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania.

 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2013 rok.

 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2013 rok.

 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2013 rok, sprawozdania zarządu z działalności za 2013r.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2013r.

 10. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie udzielenia członkom organów UKS GRYF Świdnica absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013r.

 11. Wolne wnioski.

 12. Zamknięcie obrad.